Krajowy Komitet Rozwoju ES

Krajowy Komitet Rozwoju ES

Prezentujemy aktualny skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej działającego przy MRPiPS.

 

Skład KrajowegoKomitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - II KADENCJA:

 1. Przewodnicząca - Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Pierwszy Zastępca Przewodniczącej - Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Drugi Zastępca Przewodniczącej - Przemysław Piechocki, wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej
 4. Sekretarz - Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dziewięciu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych:

Marcin Ociepa, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego

Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Michał Kopeć, Dyrektor Biura Wdrażania Instrumentów Finansowych w Departamencie Programów Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych

Iwona Kulikowska, Z-ca Dyrektora Departamentu  Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

Katarzyna Witczak, Główny specjalista w Departamencie Spraw Społecznych  i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dorota Habich, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Programowych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego:

Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Wojciech Zarzycki, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Agnieszka Zabłocka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Gdańsku, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej

Marcin Pluta, Burmistrz Miasta Brzeziny, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Andrzej Pyziak, Wójt Gminy Rudniki, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Tamara Borkowska, Dyrektor Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Krystyna Żejmo-Wysocka - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej:

Jerzy Jankowski, Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, Krajowa Rada Spółdzielcza

Halina Obraniak, Wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych, Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Rada Dialogu Społecznego

Robert Kwiatkowski, Dyrektor Generalny Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Dialogu Społecznego

Jacek Rapcia, Doradca Prezesa Zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ZBP ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich

Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Janusz Erenc, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Justyna Kalina Ochędzan, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związków Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego

Dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej:

Łukasz Broniszewski, poparcie: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Anna Bulka, poparcie: Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Tadeusz Durczok, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Witold Ekielski, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Olga Gałek, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Adam Hadław, poparcie: Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Zbigniew Hanas, poparcie: Fundacja Regionalny Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji "Centrum Rozwoju"

Cezary Miżejewski, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Przemysław Piechocki, poparcie: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Barbara Sadowska, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Piotr Stronkowski, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Dariusz Węgierski, poparcie: Regionalny Spółdzielczy Związek Rewizyjny

Członkowie wspierający:

Beata Bernacka, poparcie: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Marcin Bernacki, poparcie: Porozumienie Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Iwona Borkowska, poparcie: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA

Karolina Cyran-Juraszek, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Jacek Czajka, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Małgorzata Jabłońska, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Dariusz Krajewski, poparcie: Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Karolina Krzemińska, poparcie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Zenon Matuszko, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Antoni Sobolewski, poparcie: Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa

Barbara Święch-Bober, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

Leszek Wasiewicz, poparcie: co najmniej 10 organizacji pozarządowych

* * *

Skład Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej - I KADENCJA:

 1. Przewodnicząca – Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 2. Zastępca Przewodniczącej – Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu 
  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 3. Drugi Zastępca Przewodniczącej – Przemysław Piechocki – wybrany spośród członków Komitetu reprezentujących podmioty ekonomii społecznej,
 4. Sekretarz – Andżelika Wardęga, Dyrektor Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

ośmiu przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych:

 1. Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 2. Jacqueline Kacprzak, radca ministra, Sekretarz Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Rozwoju
 3. Marcin Komosa, Naczelnik Wydziału ds. Polityki Pamięci, Departament Dziedzictwa Kulturowego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Ewa Markowska-Bzducha, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Maciej Kopeć, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 6. Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego
 7. Grażyna Marciniak, Wiceprezes Głównego Urzędu Statystycznego
 8. Magdalena Olejarz, Dyrektor Departamentu UE i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych
 9. Iwonna Kulikowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej, Ministerstwo Finansów

ośmiu przedstawicieli jednostek samorządu wojewódzkiego (Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – 2 osoby, Konwent Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 2 osoby, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej – 4 osoby:

 1. Aleksandra Kowalska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 2. Marcin Kowalski, Zastępca  Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 3. Wiesława Przybysz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 4. Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, Konwent Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
 5. Stanisław Longawa, członek Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Kłodzko, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 6. Marcin Pluta, burmistrz Brzezin, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 7. Aleksandra Marcinkowska, Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego
 8. Dorota Korczyńska, Kierownik Biura ds. EFS w Wydziale Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

ośmiu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej (Rada Działalności Pożytku Publicznego – 1 osoba, Krajowa Rada Spółdzielcza – 1 osoba, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych – 2 osoby, samorządowe organizacje banków i instytucji finansowych – 2 osoby, szkoły wyższe realizujące programy edukacyjne zawierające zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej – 2 osoby

 1. Krzysztof Balon, Rada Działalności Pożytku Publicznego
 2. Adam Piechowski, Dyrektor Spółdzielczego Instytutu Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej
 3. Tomasz Misiak, Wiceprezydent Pracodawców RP, Rada Dialogu Społecznego
 4. Agnieszka Kochańska, NSZZ Solidarność, Rada Dialogu Społecznego
 5. Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczych
 6. Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Zespołu ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych, Związek Banków Polskich
 7. Agnieszka Pacut, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 8. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, UW

dziesięciu przedstawicieli sektora ekonomii społecznej wybieranych spośród zgłoszeń co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) lub osoby prawnej niedziałającej w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczającej całość dochodu na realizację celów statutowych, zrzeszającej co najmniej 10 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 przywołanej ustawy lub spółdzielni, o których mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)

 1. Joanna Brzozowska-Wabik
 2. Karolina Cyran-Juraszek
 3. Remigiusz Dobkowski
 4. Witold Ekielski
 5. Agnieszka Lewonowska-Banach
 6. Cezary Miżejewski
 7. Przemysław Piechocki
 8. Barbara Sadowska
 9. Piotr Stronkowski
 10. Roland Zarzycki
 11. Ks. Jacek Dziel
 12. Karolina Jarosz

Członkowie wspierający:

 1. Łukasz Broniszewski
 2. Tadeusz Durczok
 3. Olga Gałek
 4. Zbigniew Hanas
 5. Marcin Juszczyk
 6. Marek Karaś
 7. Iwona Kędziera
 8. Małgorzata Kowalska
 9. Anna Łukomska-Dziedzic
 10. Agata Machnik-Pado
 11. Zenon Matuszko
 12. Tomasz Musielski
 13. Antoni Sobolewski
 14. Sławomir Wieteska
 15. Grzegorz Wojtanowski
 16. Peter Wolkowinski

Kontakt do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej:

Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 461 61 30, fax 22461 61 30

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00‐513 Warszawa

ekonkomiaspoleczna@mrpips.gov.pl

www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem