Aktualności

Wtorek, 3 Marzec 2020, 13:45 | Brak komentarzy »

Przygotowaliśmy kolejne cztery broszury z opisami inspirujących rozwiązań i pomysłów z zakresu szeroko rozumianej koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionach.

Przedstawiamy praktyki, na różnym etapie rozwoju i wdrażania, jednak uważamy, że mogą one stać się przyczynkiem do refleksji i opracowywania nowych pomysłów i rozwiązań w innych regionach.

O tym jak wybrane samorządy województwa podchodzą do partnerstwa w zakresie rozwoju ekonomii społecznej oraz do finasowania działań w tym zakresie możecie Państwo przeczytać w publikacjach:


Wtorek, 3 Marzec 2020, 13:29 | Brak komentarzy »

Przekazujemy Państwu poradnik przygotowany przez Fundację Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES). Publikacja ma przedstawienić, w sposób przystępny, zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań ewaluacyjnych.

Poradnik skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji regionalnych, odpowiedzialnych za rozwój ekonomii społecznej, w tym przede wszystkim Regionalnych Ośrodków Społecznych oraz Urzędów Marszałkowskich. Mamy nadzieję, że będzie on przydatny szczególnie dla osób, które na co dzień nie zajmują się badaniami społecznymi, jednak w swojej pracy zawodowej czasami muszą zamówić badanie, współpracować z wykonawcą lub wykorzystywać wyniki badań w swojej pracy. Tym z Państwa przedstawiamy również kilka podstawowych informacji na temat tego, czym ewaluacja jest, a czym nie jest.

W poradniku próbowaliśmy zebrać własne doświadczenia, m.in. w zakresie określania celów badań, stawiania pytań badawczych, wstępnego określania zakresu potrzebnych danych czy dobierania metod i technik badawczych. 

Publikacja "Zasady i wskazówki dotyczące projektowania, zamawiania i wykorzystywania badań społecznych. Poradnik" > do pobrania .pdf


Wtorek, 3 Marzec 2020, 13:13 | Brak komentarzy »

O tym jak rozwijał się system wspierania ekonomii społecznej w wybranych regionach i krajach europejskich można przeczytać w publikacji przygotowanej przez Fundację Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES).

W opracowanym materiale przedstawono trzy przykłady krajów i regionów, w których sektor ekonomii społecznej jest dobrze rozwinięty. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw. Historia i charakterystyka sektora ekonomii społecznej w Szkocji, we Włoszech (Emilia-Romania) i w Belgii (Flandria) są różne, ale jednak oparte na:

  • bogatej i oddolnej historii sektora
  • przeświadczeniu, że wspieranie tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej nie wystarczy, do tego by rozwijać ten sektor
  • mocnej pozycji przedsiębiorstw społecznych jako dostarczycielu usłgu społecznych na poziomie loklanym
  • róznorodności sektora ekonomii społecznej, co do form i zakresu działania.

Publikacja "Przegląd dobrych praktyk dotyczących działań władz regionalnych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej SZKOCJA – BELGIA – WŁOCHY" > do pobrania .pdf

wersja anielskojęzyczna publikacji > do pobrania .pdf


Wtorek, 3 Marzec 2020, 12:55 | Brak komentarzy »

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez Stowarzyszenie Trenetów Organizacji Pozarządowych STOP (partnera w projekcie SIRES), która jest efektem i zarazem uzupełnieniem procesów rozwojowych, w tym szkoleń i doradztwa prowadzonych przez trenerów i trenerki STOPu w ramach naszego projektu. To efekt spotkań z prawie 350 osobami we wszystkich regionach, przeprowadzonych 18 szkoleń na temat prowadzenia spotkań, komunikacji, pracy z grupami.

Ze wstępu Darii Sowińskiej-Milewskiej:

"Materiał przygotowaliśmy zarówno dla spotkaniowych debiutantów i debiutantek, i zarazem dla tych dużo bardziej doświadczonych, szukających inspiracji. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu publikacji dowiesz się, jak:

  • zacząć planować spotkanie, o czym pamiętać PRZED,
  • zaplanować przebieg spotkania, jak zacząć i skończyć i pełnić role prowadzącego (i jakie mogą one być),
  • stosować różne metody i narzędzia, w tym typowo szkoleniowe czy coachingowe dla osiągania celu spotkania, radzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas spotkania.

Na początku każdego rozdziału wypunktowaliśmy kilka zagadnień, które w danej części są omawiane. Pomoże to w odnalezieniu wskazanego tematu. Pierwszy rozdział koncentruje się na zagadnieniach wstępnych, uwzględnia również aspekty merytoryczne. Z doświadczenia wiemy, że często osoba prowadząca zajmuje się też aspektami organizacyjnymi, stąd kilka rad w tym zakresie.

Kolejne dwie części prowadzą Cię przez (niekiedy) stresujący początek spotkania. Proponujemy wiele rozwiązań na pierwsze kroki oraz metod zastępujących np. dyskusję. Czwarty rozdział polecamy refleksji na każdym poziomie zaawansowania, bo dotyka ona sytuacji trudnych, które mogą zdarzyć się podczas spotkań, pogrupowanych według przyczyn i sposobów reagowania. Czego najbardziej obawiasz się podczas spotkania? Sprawdź, czy Autor rozdziału opisał ten przypadek!

Zadbaliśmy też o zestawienie rad i pomysłów na zamknięcie spotkania, aby to prowadzone przez Ciebie zawsze pozostawiało dobre wspomnienia. Ostatni rozdział to w większości zestaw konkretnych narzędzi do wykorzystania podczas różnych typów spotkań.
Załączyliśmy do niego przykłady gotowych arkuszy do wykorzystania. Każdy rozdział zawiera przykłady, listy sprawdzające a na koniec wskazówki do pogłębiania wiedzy.

Publikacja "Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić. Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach" > do pobrania .pdf


Piątek, 28 Luty 2020, 16:34 | Brak komentarzy »

Podczas webinarium omówiono zagadnienia dotyczące:
• ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027
• planowanych zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej
• prac nad deinstytucjonalizacją usług społecznych - aktualizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji.

Webinarium prowadzili: Anna Bugalska i Cezary Miżejewski - eksperci wiodący OZRSS w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej".

Do pobrania > prezentacja z webinarium.


Piątek, 28 Luty 2020, 15:00 | Brak komentarzy »

Podczas webinarium zaprezentowano elementy systemów wsparcia ekonomii społecznej w wybranych regionach Belgii, Włoch i w Szkocji. Szczególny nacisk położono będzie na analizę dobrych praktyk w tym zakresie. Przedstawione przykłady mogą służyć jako inspiracje do planowania wsparcia systemu ekonomii społecznej w regionach.

Webinarium prowadziły: Anna Matejczuk-Rosa i Izabela Grabowska, ekspertki Fundacji Idea Rozwoju (partnera w projekcie SIRES) opracowujące raport w zakresie systemów wsparcia ekonomii społecznej w wybranych krajach.

Do pobrania > prezentacja z webinarium.


Wtorek, 25 Luty 2020, 13:16 | Brak komentarzy »

Webinarium poświęcone było zmianom w Prawie zamówień publicznych, które mają wejść w życie od 2021 r. Podczas webinarium skupiliśmy się na społecznie odpowiedzialnych zamówieniach i omówieniu zmian w tym zakresie.

Webinarium prowadził: Tomasz Schimanek, ekspert w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Do pobrania > prezentacja z webinarium.


środa, 19 Luty 2020, 16:14 | Brak komentarzy »

Przygotowaliśmy opracowanie przybliżające nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2021 r. Skupiliśmy się tu przede wszystkim na społecznych zamówieniach publicznych.

"Nowe Prawo zamówień publicznych (Pzp) utrzymuje obecny kształt systemu zamówień publicznych, ale wprowadza wiele zmian, do których muszą się przystosować zamawiający i potencjalni wykonawcy. Ustawa jest dość obszerna, co z pewnością nie ułatwia tych przygotowań, zawiera bowiem 623 artykuły opisane na 158 stronach. Uwzględnia wiele drobnych, ale istotnych z formalnego punktu widzenia zmian, na przykład w nazewnictwie." - wyjaśnia w opracowaniu Tomasz Schimanek, autor publikacji.

Tekst opracowania można pobrać tutaj >.


środa, 5 Luty 2020, 00:54 | Brak komentarzy »

Webinarium dedykowane było założeniom i doświadczeniom budowania marki produktów ekonomii społecznej: Klunkry Wielkopolskie.
ROPS w Poznaniu animuje i koordynuje funkcjonowanie marki pod którą produkowane są oryginalne pamiątki z Wielkopolski. O tym skąd wziął się pomysł na to przedsięwzięcie, jak wyglądało zawiązywanie sieci, budowanie marki i jakie są plany jej rozwoju omówiono podczas webinarium.

Webinarium prowadziła: Zofia Rutkowska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu odpowiedzialna za sieciowanie podmiotów i koordynowanie marki Klunkry Wielkopolskie.

Do pobrania > prezentacja z webinarium.

 


Wtorek, 4 Luty 2020, 21:41 | Brak komentarzy »

Podczas webinarium omówiono założenia zmienionego programu pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo skierowanego do podmiotów zatrudnienia socjalnego i organizacji pozarządowych,
 oraz zasady konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji” ogłaszanego przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz ze sposobem prawidłowego wypełniania oferty w konkursie.
 
Webinarium prowadziła: Katarzyna Bączkowska z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania > prezentacja z webinarium.


Wtorek, 10 Grudzień 2019, 13:51 | Brak komentarzy »

Webinarium poświęcone było omówieniu rozwiązań w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych oraz możliwości finansowania ich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas webinarium rozmawialiśmy także o tym jak rozumieć deinstytucjonalizację usług społecznych oraz o propozycjach rozwiązań w tym zakresie w przyszłej perspektywie finansowej (EFS Plus).

Webinarium poprowadziła: Anna Bugalska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

Do pobrania > prezentacja z webinarium dot. deinstytucjonalizacji usług społecznych.


Poniedziałek, 25 Listopad 2019, 15:11 | Brak komentarzy »

Do 19 grudnia 2019 r. trwają konsultacje dot. oceny dotychczasowego wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego (w okresie 2014 - 2018) na rzecz włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (CT9) - czyli także wsparcia w zakresie rozwoju ekonomii społecznej.

Z jednej strony ocena ma pomóc w przyjrzeniu się efektywności udzielonego wsparcia w ramach EFS, ale także mają być wykorzystane do programowania wsparcia w ramach EFS w nowym okresie finansowania (2021-2027).
Wypowiedzieć się może KAŻDY: osoba prywatna, szczególnie osoby narażone na wykluczenie społeczne, organizacje pozarządowe, beneficjenci, instytucje.

Więcej informacji oraz ankieta do wypełnienia znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.


Poniedziałek, 18 Listopad 2019, 14:17 | Brak komentarzy »

O zadaniach OWES, sposobie ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych - podczas webinarium mówił Filip Kołodziejski z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z webinarium.

Do pobrania > prezentacja z webinarium dot. standardów OWES


Wtorek, 29 Październik 2019, 13:50 | Brak komentarzy »

Przygotowaliśmy Wskazówki pomocne w stosowaniu aspektów społecznych w zamówieniach udzielanych w ramach projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Materiał ten jest przeznaczony przede wszystkim dla podmiotów, do których adresowane są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach europejskich, a więc: Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi, na poziomie krajowym, jak i regionalnym, Instytucji Pośredniczących i Wdrażających. Przydatne będą również dla beneficjentów realizujących projekty, a także dla potencjalnych wykonawców tych zamówień oraz innych instytucji wspierających zamawiających i wykonawców.


Poniedziałek, 21 Październik 2019, 15:21 | Brak komentarzy »

Za nami kolejne webinarium. Tym razem prof. Marek Rymsza z Kancelarii Prezydenta RP przybliżył ideę i założenia dotyczące Centrów Usług Społecznych.

Od stycznia 2020 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dn. 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 181) odnosząca się m.in. do definicji usług społecznych, zasad przyjmowania przez gminę programów usług społecznych i ich realizacji przez Centrum Usług Społecznych (CUS), zasad dotyczących działania CUS, w tym realizacji usług społecznych. Prowadzenie CUS będzie oparte także o zlecanie i kupowanie usług społecznych od podmiotów oferujących tego typu wsparcie. 

O tym jaka może być rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w systemie CUS, a także gdzie i jak w tym rozwiązaniu plasują się podmioty ekonomii społecznej można dowiedzieć się z naszego webinarium.


Do pobrania > prezentacja z webinarium dot. Centrów Usług Społecznych


Czwartek, 3 Październik 2019, 14:25 | Brak komentarzy »

Trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi kolejnej perspektywy finansowej UE (2021 - 2027). Konstruowane są propozycje rozwiązań dotyczących programów funduszowych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz rozwiązań dotyczących finsowania działań dotyczących między innymi wspierania ekonomii społecznej.

W ramach projektu SIRES zostały przeprowadzone w lipcu 2019 r. konsultacje propozycji dotyczących finsowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie. O tym jakie były reakcje osób uczestniczących w spotykaniach kosnultacyjnych na przedstawiane propozycje - które rozwiązania zostały przyjęte z uznaniem, a które wzbudzały gorące dyskusje mówił podczas kolejnego webinarium Cezary Miżejewski z OZRSS oraz Andrzej Radniecki z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministwerrstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do pobrania > Raport z konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 - 2027)


Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019, 12:30 | Brak komentarzy »

Od końca lipca 2019 roku obowiązują zmienione "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020".

Przygotowaliśmy webinarium przybliżające najważniejsze zmiany w zakresie ekonomii społecznej.


Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019, 14:47 | Brak komentarzy »

W lipcu 2019 r. zorganizowaliśmy w ramach proejktu SIRES cztery spotkania makroregionalne, w których wzięło udział łacznie 125 osób (w tym szczególnie przedstawiciele ROPS, IZ i IR RPO, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej). Dodatkowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które zorganizował Departamanet Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Warsztaty konsultacyjne podczas spotkania moderowali przedstawiciele projektu SIRES.

Raport, który przedstawiamy zawiera podsumowanie spotkań oraz zgłaszane przez ich uczestników uwagi i propozycje. Będzie on stanowił podstawę do dalszych prac nad propozycjami rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków UE, które mogą stanowić podstawę prac nad umową Partnerstwa i programami operacyjnymi.


środa, 13 Luty 2019, 15:43 | Brak komentarzy »

O tym jak może wyglądać przyszła perspektywa finansowa i Europejski Fundusz Społeczny podczas webinarium opowiadał pan Paweł Szymański z Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Webinarium cieszyło się ogromnym powodzeniem. Dla tych z Państwa, którzy nie mogli wziąć wnim udziału mamy nagranie! Można  je znaleźć w zakładce: Webinaria


środa, 13 Luty 2019, 15:36 | Brak komentarzy »

W związku z trwającymi w lipcu 2017 r. konsultacjami publicznymi projektu Uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Rozowju Ekonomii Społecznej na lata 2014 - 2023 zorganizowaliśmy spotkania makroregionalne podczas, ktorych dyskutowalismy o planowanowych zmianach w KPRES. Spotkania te były także okazją do zaprezentowania i przedyskutowania założeń do Ustawy o Centrach Usług Społecznych przygotowywanej w Kancelarii Prezydenta RP. Przedstawiamy raport z przeprowadzonych przez nas konsultacji - plik do podbrania tutaj >.
Więcej informacji na temat naszych konsultacji oraz założeń do ustawy o CUS można znaleźć w zakładce: Raporty, analizy, webinaria 


środa, 13 Luty 2019, 15:33 | Brak komentarzy »

Kolejne webinarium za nami. Tym razem przybliżaliśmy doświadczenia związane z przygotowywaniem wspólnego regulaminu dotacji przyznawanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wielkopolsce. O tym jak osiem instytucji pracowało nad regulaminem dla pięciu akredytowanych OWESów można posłuchać oglądając nagranie webinarium, jest ono dostępnej tutaj >. Prezentacja, na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >. Dodatkowo o tym jak organizowano prace nad wspólnym regulaminem można także przeczytać w naszym opracowaniu, ktore jest dostępne tutaj >.


środa, 13 Luty 2019, 13:37 | Brak komentarzy »

Przygotowaliśmy webinarium przybliżające podstawowe zasady tworzenia listy przedsiębiorstw społecznych oraz weryfikacji statusu PS, które prowadził przez Jakub Schimanek z Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Nagranie z webinarium można obejrzeć tutaj > Prezentacja, na bazie której było prowadzone webinarium jest do pobrania tutaj >.


środa, 13 Luty 2019, 12:25 | Brak komentarzy »

Przedstawiamy kolejny zeszyt z cyklu publikacji przedstawiających inspiracje, dobre praktyki z zakresu działan podejmowanych w regionach na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Tym razem prezentujemy doświadczenia w zakresie uruchamiania i prowadzenia pierwszych edycji konkursu dotyczącego znaku promocyjnego - "Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego" (plik do pobrania tutaj >).


środa, 13 Luty 2019, 12:10 | Brak komentarzy »

Przeprowadziliśmy kolejne webinarium. Tym razem przybliżaliśmy najważniejsze zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Zachęcamy przedtawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, ale także OWES-ów, czy samych przedsiębiorców społecznych do obejrzenia nagrania (trwa ono 50 min.) oraz pobrania prezentacji z webinarium.


Poniedziałek, 11 Luty 2019, 21:26 | Brak komentarzy »

Przygotowujemy cykl publikacji inspiracji, dobrych praktyk wypracowanych w poszczególnych regionach, które mogą być pomocne w szukaniu ciekawych i niebanalnych rozwiązań dla innych regionów. Prezentujemy pierwszą publikację poświęconą wypracowywaniu wspólnego regulaminu dotacji udzielanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie wielkopolskim (plik do pobrania tutaj >).


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem