Aktualności

Poniedziałek, 16 Wrzesień 2019, 14:47

W lipcu 2019 r. zorganizowaliśmy w ramach proejktu SIRES cztery spotkania makroregionalne, w których wzięło udział łacznie 125 osób (w tym szczególnie przedstawiciele ROPS, IZ i IR RPO, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej). Dodatkowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które zorganizował Departamanet Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Warsztaty konsultacyjne podczas spotkania moderowali przedstawiciele projektu SIRES.

Raport, który przedstawiamy zawiera podsumowanie spotkań oraz zgłaszane przez ich uczestników uwagi i propozycje. Będzie on stanowił podstawę do dalszych prac nad propozycjami rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków UE, które mogą stanowić podstawę prac nad umową Partnerstwa i programami operacyjnymi.

W ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” rozpoczęto jesienią 2018 r. prace eksperckie nad przygotowaniem propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej, które mogą stanowić podstawę prac nad Umową Partnerstwa i programami operacyjnymi. Kluczowymi adresatami tych propozycji są więc Komisja Europejska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarządy Województw.

W pracach nad przygotowaniem rozwiązań od początku uczestniczył Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Wiosną 2019 r. propozycje rozwiązań przedstawiono Krajowemu Komitetowi Rozwoju Ekonomii Społecznej, który po pracach w grupie roboczej ds. strategicznych i programowych, na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 czerwca 2019 r. przyjął kierunkowo zaproponowane rozwiązania do dalszych prac i dyskusji, w tym konsultacji społecznych. Tym samym uruchomiona została dyskusja o dotychczasowym sposobie wspierania ekonomii społecznej w obecnej perspektywie finansowej oraz o finansowaniu ekonomii społecznej ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania 2020+ wśród i z udziałem kluczowych interesariuszy: przedsiębiorstw społecznych (PS), OWES i innych podmiotów oferujących wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych (Bank Gospodarstwa Krajowego, pośrednicy finansowi), ROPS i RKRES oraz IZ RPO.

W lipcu 2019 r. zorganizowaliśmy w ramach proejktu SIRES cztery spotkania makroregionalne, w których wzięło udział łacznie 125 osób (w tym szczególnie przedstawiciele ROPS, IZ i IR RPO, Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej). Dodatkowo odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw społecznych, które zorganizował Departamanet Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS. Warsztaty konsultacyjne podczas spotkania moderowali przedstawiciele projektu SIRES.

Do pobrania > Raport z konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie finansowania ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej UE (2021 - 2027)


Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
free website
built with
kopage